ANBI

Stichting Kunst in Lochem heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de aftrekbaar zijn voor de belasting.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens openbaar te maken via hun website. Hieronder staan deze gegevens voor de Stichting Kunst Initiatief Lochem.

Naam Stichting Kunst Initiatief Lochem (SKIL)
RSIN 816243293
Contactgegevens Postadres:
Stichting Kunst Initiatief Lochem
Nieuweweg 34
7241 EV Lochem
T 06 22806498
Bestuur Voorzitter/secretaris gedeeld: J.M. Guichelaar en L. Peters

 

Penningmeester: G. J. Udcoff

Projectcoördinator: I. Eggink

Websitebeheer/locatiemanagement: F.A. van den Heuvell

 

Beleidsplan Klik hier om het beleidsplan in te zien.
Beloningsbeleid Alle bestuursleden werken op vrijwillige en onbezoldigde basis.
Doelstelling Het bijdragen aan een positief kunstklimaat in de gemeente Lochem door het organiseren van activiteiten en evenementen, zoals de jaarlijkse kunstroute en het project Kunst in de burgemeesterskamer.
Jaarrekening Klik hier om de jaarrekening 2019 in te zien.