ANBI

Stichting Kunst in Lochem heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens openbaar te maken via hun website. Hieronder staan deze gegevens voor de Stichting Kunst Initiatief Lochem.

Naam Stichting Kunst Initiatief Lochem (SKIL)
RSIN 816243293
Contact

Postadres:
Stichting Kunst Initiatief Lochem
Exelseweg 3
7245 VC Laren
T 06 8107 7921

 

Bestuur

Voorzitter: Marieken Nieuwdorp

Secretaris: vacant

Penningmeester: Sanne Verdult

Projectcoördinator: Marjan Nagtegaal

Beleidsplan Klik hier om het beleidsplan in te zien.
Beloningsbeleid Alle bestuursleden werken op vrijwillige en onbezoldigde basis.
Doelstelling Het bijdragen aan een positief kunstklimaat in de gemeente Lochem door het organiseren van activiteiten en evenementen, zoals de jaarlijkse kunstroute en het project Kunst in het gemeentehuis.
Jaarrekening Klik hier om de jaarrekening 2021 in te zien.