ANBI

Stichting Kunst in Lochem heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de aftrekbaar zijn voor de belasting.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens openbaar te maken via hun website. Hieronder staan deze gegevens voor de Stichting Kunst Initiatief Lochem.

Naam Stichting Kunst Initiatief Lochem (SKIL)
RSIN  (Fiscaal nummer)
Contactgegevens Postadres:
Stichting Kunst Initiatief Lochem
Driekieftenweg 11
7214 PJ Epse
T 06 30715874
Bestuur Voorzitter/locatiemanager: F.A. van den Heuvell

 

Penningmeester: G. J. Udcoff

Secretaris: L. Peters

Secretaris: J.M. Guichelaar

Projectcoördinator: I. Eggink

 

Beleidsplan Klik hier om het beleidsplan in te zien.
Beloningsbeleid Alle bestuursleden werken op vrijwillige en onbezoldigde basis.
Doelstelling Het bijdragen aan een positief kunstklimaat in de gemeente Lochem door het organiseren van activiteiten en evenementen, zoals de jaarlijkse kunstroute en het project Kunst in de burgemeesterskamer.
Jaarrekening Klik hier om de jaarrekening 2018 in te zien.