ANBI

Stichting Kunst in Lochem heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens openbaar te maken via hun website. Hieronder staan deze gegevens voor de Stichting Kunst Initiatief Lochem.

Naam Stichting Kunst Initiatief Lochem (SKIL)
RSIN 816243293
Contact

Postadres:
Stichting Kunst Initiatief Lochem
Nieuweweg 34
7241 EV Lochem
T 06 22806498

 

Bestuur

Voorzitter: Astrid Bakkum

Secretaris: Marieken Nieuwdorp 

Penningmeester: George Udcoff

Projectcoördinator: Marjan Nagtegaal

 

Beleidsplan Klik hier om het beleidsplan in te zien.
Beloningsbeleid Alle bestuursleden werken op vrijwillige en onbezoldigde basis.
Doelstelling Het bijdragen aan een positief kunstklimaat in de gemeente Lochem door het organiseren van activiteiten en evenementen, zoals de jaarlijkse kunstroute en het project Kunst in het gemeentehuis.
Jaarrekening Klik hier om de jaarrekening 2020 in te zien.