Home

De jaarlijkse Lochemse Kunstroute vindt plaats tijdens het Paasweekend. In 2020 moest de kunstroute helaas wegens Corona worden afgelast. Voor 2021 werd de route tot nader order afgelast, maar na raadpleging van trouwe deelnemers en onder invloed van gewijzigde communicatiemiddelen is besloten de route grotendeels online te laten plaats vinden.

Het hiernavolgende overzicht toont de deelnemers voor dit jaar en vermeldt de mogelijkheid tot digitale of fysieke bezichtiging van hun werk.

Het Paasweekend staat voor Lochem in het teken van de jaarlijkse Kunstroute. Gemiddeld namen ruim 100 kunstenaars deel, die hun werk verspreid over 8 dorpskernen exposeerden op ca 40 locaties binnen de gemeente; in hun eigen atelier, galerie of groepslocatie. Dit jaar, 2021, nemen alleen Lochemse kunstenaars deel en iedere deelnemer heeft de mogelijkheden vermeld hoe hun werk te bezichtigen (digitaal of fysiek).