Over ons

Marieken Nieuwdorp, voorzitter 06 81077921


Marjan Nagtegaal, projectcoƶrdinator 06 37383296
Sanne Verdult, penningmeester

De bestuursleden werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis, Stichting Kunst Initiatief Lochem ontvangt geen subsidie van de gemeente Lochem of van andere overheidsinstellingen. De kosten van de organisatie van de kunstroute worden gedekt uit bijdragen van de deelnemers zelf en sponsoren.