Over ons


Lucy Peters, secretaris,  06 40937554

George Udcoff, penningmeester, 06 22806498

Ina Eggink, projectcoördinator, 06 38616221

Anneke Guichelaar, secretaris, 0573 840188

Francine van den Heuvell, voorzitter en locatiemanager, 06 30715874


Bestuursleden werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis, Stichting Kunst Initiatief Lochem ontvangt geen subsidie van de gemeente Lochem of van andere overheidsinstellingen. Wel wordt het project Kunst in de Burgemeesterskamer door de gemeente ondersteund met een financiële bijdrage. De kosten van de organisatie van de kunstroute worden gedekt uit bijdragen van de deelnemers zelf en sponsoren.