Over ons


Astrid Bakkum, voorzitterschap,  06 24639490

Marieken Nieuwdorp, secretaris, 06 81077921

George Udcoff, penningmeester, 06 22806498

Marjan Nagtegaal, projectcoördinator, 06 37383296


De bestuursleden werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis, Stichting Kunst Initiatief Lochem ontvangt geen subsidie van de gemeente Lochem of van andere overheidsinstellingen. De kosten van de organisatie van de kunstroute worden gedekt uit bijdragen van de deelnemers zelf en sponsoren.