Over ons


Lucy Peters, gedeeld voorzitterschap en secretaris,  06 40937554

Anneke Guichelaar, gedeeld voorzitterschap en secretaris, 06 25162619

George Udcoff, penningmeester, 06 22806498

Ina Eggink, projectcoƶrdinator, 06 38616221

Francine van den Heuvell, locatiemanager en website beheer, 06 30715874


De bestuursleden werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis, Stichting Kunst Initiatief Lochem ontvangt geen subsidie van de gemeente Lochem of van andere overheidsinstellingen. De kosten van de organisatie van de kunstroute worden gedekt uit bijdragen van de deelnemers zelf en sponsoren.