Bestuursleden

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuursleden.

Marieken Nieuwdorp – voorzitter

Mijn naam is Marieken Nieuwdorp en sinds oktober 2022 mag ik mij voorzitter van Stichting Kunst in Lochem noemen.
In 2014 ben ik in Lochem komen wonen, aan de rand van Landgoed Ampsen aan de Exelseweg. Daar heb ik ook mijn textiel- en weefatelier. Jaren heb ik veel weef- en andere textiele lessen gegeven en georganiseerd op mijn eigen weefschool, alsook aan het Kunstencentrum in Nieuwegein.  Een aantal jaar ben ik minder actief geweest in de textiele- en kunstensector. Ik werkte fulltime in de recreatiesector waar ik directeur was van St. De Groene Koepel, een organisatie die zich inzet voor de duurzame groene verblijfsrecreatie. Onder andere de Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten vielen onder mijn hoede.
Ik ben hier begin 2021 mee gestopt omdat ik meer tijd wilde hebben om te genieten van mijn prachtige nieuwe woonomgeving en daarnaast had ik sterk de behoefte om ook mijn textiele vak weer op te pakken. Ondertussen ben ik dan ook alweer een aantal jaar deelnemer aan de Kunstroute Lochem.
Daarnaast wilde ik graag een invulling van mijn vrije tijd op het bestuurlijk vlak zien te vinden.  Ik ben heel blij dat dit o.a. bij Stichting Kunst in Lochem is gelukt. Ten eerste vind ik het geweldig om met zoveel inspirerende mensen kennis te maken en daarnaast wil ik mij heel graag inzetten om Lochem nog beter op de culturele kaart te zetten.

 

some

Jip Kruis – penningmeester

Mijn naam is Jip Kruis. Ik ben van oorsprong technisch bedrijfskundige. Ik heb onder andere gewerkt als docent en projectleider. De laatste jaren ben ik werkzaam als educatief auteur. Sinds 2015 doe ik dat veelal vanuit het buitengebied van Laren.
Juist door mijn auteurschap had ik de wens om ook een eigen beeldtaal te ontwikkelen. In 2024 rond ik mijn opleiding aan de Akademie Vogue af met vakken zoals tekenen en schilderen, styling, grafische en digitale vormgeving en dessinontwerp. Mijn (grafische) werk maak ik onder de naam Jip van Zeist.
Omdat ik veel heb geschreven over (bedrijfs)ecnomische onderwerpen lag het penningmeesterschap voor de hand, toen ik besloot om me in te zetten voor Kunst in Lochem. Ik hoop in het bestuur mijn bijdrage te leveren aan het kleurenpalet en de vormenrijkdom die Kunst in Lochem wil vertegenwoordigen en tonen in de regio.

Marjan Nagtegaal – projectcoördinator

Ik ben Marjan Nagtegaal en bestuurslid van Kunst in Lochem.
Na de Koninklijke Academie in Den Haag heb ik eerst een aantal jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt, maar dat beviel niet zo goed. Ik hield te weinig tijd over voor mijn eigen werk. Ik ben daarna bij het Kunstenhuis in Zeist en Bilthoven gaan lesgeven. Daar gaf ik model-, aquarel-  en allerlei gevorderden cursussen en dat kon ik goed combineren met mijn eigen werk. Ik heb op veel plekken in binnen- en buitenland geëxposeerd en mijn werk was en is in veel kunstuitlenen te vinden. Sinds 2018 wonen we met veel plezier in het buitengebied van Lochem, in Klein Dochteren, een prachtige plek.
Al een aantal jaren balloteer ik bij Exto, een landelijke  kunstenaarssite, waar ook veel kunstenaars uit Lochem van gebruik maken. Vanuit deze ervaring wordt er een ballotagecommissie opgezet, om de kunstroute nog aantrekkelijker te maken voor toeschouwer en deelnemer. Verder heb ik de kunstuitleen voor het Gemeentehuis opgezet en  daar al een aantal thematentoonstellingen gemaakt met  kunstenaars uit Lochem.

 

some
some

Jacob van Halen – Secretaris

Momenteel werk ik parttime in de ouderenzorg, als gastheer in Huize Dahme in Lochem, daarvoor als kasteelmedewerker in Huis Verwolde van het GLK. Daarvoor heb ik 34 jaar gewerkt in het basisonderwijs waarvan de helft als directeur. Als één van de eerste scholen in deze regio hadden wij  een cultuur beleidsplan geschreven. Daarin stond hoe alle leerlingen van de school frequent in contact kwamen met de diverse disciplines van de kunst. Kunstenaars kwamen in de  school en de kinderen bezochten ook ateliers.

Ik denk zeker dat kunst bijdraagt aan de brede ontwikkeling van iemand. In de Berkelbode stond een artikel over de stichting Kunst In Lochem, SKIL. Ik kon me daarin geheel vinden en heb me dan ook  aangemeld als lid van het bestuur. Hopelijk kunnen wij zorgen dat vele mensen regelmatig met kunst en cultuur in contact mogen komen.

Ad van Well – Algemeen bestuurslid

Meer dan veertig jaar ben ik werkzaam geweest als natuurkundige aan de Technische Universiteit Delft en hield mij bezig met het doen van onderzoek, geven van colleges en begeleiden van promovendi. In mijn vrije tijd volgde ik diverse cursussen bij de Vrije Academie in Delft, onder andere modeltekenen, etsen, aquarelleren en boetseren. Na mijn pensioen ben ik in 2021 naar Lochem verhuisd en heb nu meer tijd om te tekenen, schilderen en beeldhouwen. Eind 2022 werd ik warm welkom geheten als deelnemer van de inspirerende beeldhouwgroep ‘Wilpse Klei’.

Het wonen in de Achterhoek bevalt mij goed. Naast de rust, de mooie natuur en de aardige mensen spreekt het culturele klimaat in Lochem mij erg aan. Door bestuurslid te worden van SKIL hoop ik mijn steentje hieraan bij te kunnen dragen

some

Roy Amerongen – algemeen bestuurslid

By Sitework sitework icon