Beleid

1. Inleiding 

De Stichting Kunst In Lochem (SKIL) is in maart 1999 opgericht. Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel:

  1. Het onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijk publiek van cultuur en beeldende kunst
  2. Het verrichten van verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Belangrijkste evenement is de Lochemse kunstroute: dit is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de Paasdagen, op Paaszaterdag en op 1e en 2e Paasdag. Daarnaast organiseert de stichting incidenteel projecten. Bijvoorbeeld kunstexposities (kunstuitleen) van Lochemse kunstenaars in de werkkamers van burgemeester en wethouders.

Per 2023 zullen ook open atelierroutes worden georganiseerd.

 

2. De Lochemse kunstroute

De Lochemse kunstroute is al ruim 20 jaar een begrip. Gedurende het Paasweekend zijn exposities op zaterdag, zondag en maandag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Morgelijkheid tot inschrijven wordt ieder jaar in november aangekondigd en de inschrijvingen volgen dan van december tot en met januari. Ook locatiebeheerders worden geïnformeerd, om samenwerking met kunstenaars te stimuleren.

Zowel professionele, semi-professionele als amateur kunstenaars kunnen deelnemen. De kunstvormen zijn zeer divers. Schilderijen in uiteenlopende technieken, krijtpanelen, keramiek-, brons-, hout-, vilt-, metaalobjecten en sieraden, fotografie, tassen van gerecycled materiaal en overige toegepaste kunst. Het bestuur ziet erop toe dat het werk van de kunstenaars expositiewaardig is, echter zij coördineert niet de samenstelling van kunstenaars per locatie.

De route staat in  eerste instantie alleen open voor Lochemse kunstenaars. Kunstenaars van buiten de gemeente Lochem kunnen alleen deelnemen op uitnodiging van een Lochemse kunstenaar.

 

4. Locaties

Er nemen jaarlijks ca 100 kunstenaars deel op ca 45 locaties, verspreid over de dorpskernen Harfsen, Gorssel, Eefde, Epse, Barchem, Laren, Almen, Zwiep en Lochem-stad.

Het bestuur moedigt kunstenaars ook aan om gezamenlijk op locaties te exposeren.

In de voorbereiding brengt de locatiemanager van Kunst in Lochem vraag en aanbod bijeen. Per locatie fungeert een van de exposanten als coördinator/aanspreekpunt voor bezoekers.

 

5. Vlaggen

Iedere locatie krijgt voor de Paasdagen een vlag met het logo van Stichting Kunst in Lochem uitgereikt om tijdens de kunstroute langs de weg te zetten, zodat bezoekers de locatie gemakkelijk kunnen vinden. De vlaggen worden beheerd, uitgereikt en ingenomen door (een van) de bestuursleden. Er wordt € 75,= schadevergoeding in rekening gebracht als een vlag niet, of gehavend wordt ingeleverd.

 

6. Beleidsaccenten

Het bestuur streeft ernaar om de kunstroute zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deelnemers en bezoekers. Mede daarom speelt Kunst in Lochem in op de snel veranderende communicatievormen. Daartoe legt zij in de komende jaren de volgende accenten

  • De kunstroute werkt volgens het principe ‘laat duizend bloemen bloeien’; wij hanteren derhalve geen actieve ballotage. wel gaan we aangeven of de kunstenaar beroepsmatig werkt of meer hobbymatig.
  • Van de kunstenaars verwachten wij een zelfkritische houding t.a.v. hun werk voorafgaand aan de inschrijving.
  • Interessante locaties, die meerdere kunstenaars kunnen huisvesten, worden aangemoedigd samenwerkingen aan te gaan met deelnemers, omdat dat zowel vanuit het oogpunt van bezoekers aantrekkelijk is, als vanuit het oogpunt van deelnemers door hun onderlinge contact.
  • Wederzijdse kennismaking tussen kunstenaars onderling en hun bezoekers wordt gestimuleerd.
  • De promotie van de kunstroute wordt verstrekt en versterkt via o.a. de meest recente social media.
  • We pogen door actief onderzoek naar feedback de organisatie te vernieuwen en verbeteren.

November 2022

By Sitework sitework icon