Beleid Stichting Kunst Initiatief Lochem

1. Inleiding 

De Stichting Kunst Initiatief Lochem (SKIL) is in maart 1999 opgericht. Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel:

  1. Het onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijk publiek van cultuur en beeldende kunst
  2. Het verrichten van verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Belangrijkste evenement is de Lochemse kunstroute: dit is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de Paasdagen, op 1e en 2e Paasdag. Daarnaast organiseert de stichting incidenteel projecten. Bijvoorbeeld kunstexposities (kunstuitleen) van Lochemse kunstenaars in de werkkamers van burgemeester en wethouders. .

2. De Lochemse kunstroute

De Lochemse kunstroute is al ruim 20 jaar een begrip. Gedurende het Paasweekend zijn exposities op zondag en maandag geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Morgelijkheid tot inschrijven wordt ieder jaar in november aangekondigd en de inschrijvingen volgen dan van december tot en met januari. Ook locatiebeheerders worden geïnformeerd, om samenwerking met kunstenaars te stimuleren.

Zowel professionele, semi-professionele als amateur kunstenaars kunnen deelnemen. De kunstvormen zijn zeer divers. Schilderijen in uiteenlopende technieken, krijtpanelen, keramiek-, brons-, hout-, vilt-, metaalobjecten en sieraden, fotografie, tassen van gerecycled materiaal en overige toegepaste kunst. Het bestuur stelt geen ballotage in, noch coördineert zij de samenstelling van kunstenaars per locatie. Wel ziet het bestuur er op toe dat werken expositiewaardig zijn.

In 2021 stond de route alleen open voor Lochemse kunstenaars. Voor 2022 wordt nog bezien of Lochemse kunstenaars ook weer gastkunstenaars van buiten de gemeente Lochem de mogelijkheid kunnen bieden om te exposeren.

4. Locaties

Er nemen jaarlijks ca 100 kunstenaars deel op ca 45 locaties, verspreid over de dorpskernen Harfsen, Gorssel, Eefde, Epse, Barchem, Laren, Almen, Zwiep en Lochem-stad.

Dat is in twee dagen niet helemaal te bezichtigen. Wij adviseren daarom om tevoren op onze site te kijken: www.kunstinlochem.nl . Het bestuur moedigt kunstenaars ook aan om gezamenlijk op locaties te exposeren.

In de voorbereiding brengt de locatiemanager van SKIL vraag en aanbod bijeen. Per locatie fungeert een van de exposanten als coördinator/aanspreekpunt voor bezoekers.

5. Vlaggen

Iedere locatie krijgt voor de Paasdagen een vlag met het logo van SKIL uitgereikt om tijdens de kunstroute langs de weg te zetten, zodat bezoekers de locatie gemakkelijk kunnen vinden. De vlaggen worden beheerd, uitgereikt en ingenomen door (een van) de bestuursleden. Er wordt € 75,= schadevergoeding in rekening gebracht als een vlag niet, of gehavend wordt ingeleverd.

6. Beleidsaccenten

Het bestuur streeft ernaar om de kunstroute zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deelnemers en bezoekers. Mede daarom speelt SKIL in op de snel veranderende communicatievormen. Daartoe legt zij in de komende jaren de volgende accenten

  • De kunstroute werkt volgens het principe ‘laat duizend bloemen bloeien’; wij hanteren derhalve geen actieve ballotage.
  • Van de kunstenaars verwachten wij een zelfkritische houding t.a.v. hun werk voorafgaand aan de inschrijving.
  • Interessante locaties, die meerdere kunstenaars kunnen huisvesten, worden aangemoedigd samenwerkingen aan te gaan met deelnemers, omdat dat zowel vanuit het oogpunt van bezoekers aantrekkelijk is, als vanuit het oogpunt van deelnemers door hun onderlinge contact.
  • Wederzijdse kennismaking tussen kunstenaars onderling en hun bezoekers wordt gestimuleerd.
  • De promotie van de kunstroute wordt verstrekt en versterkt via de meest recente social media.
  • We pogen door actief onderzoek naar feedback de organisatie te vernieuwen en verbeteren.

September 2021