Sanne Verdult

InstallatiesTekeningenProfessioneel kunstenaar

Ik ben als kunstenaar en pedagoog opgeleid aan de eerstegraads lerarenopleiding Tekenen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (1994). Daarna heb ik enkele jaren als beeldend kunstenaar en docent Beeldende Vorming in het reguliere Amsterdamse onderwijs gewerkt.

 

Meer dan 20 jaar was ik directeur-eigenaar van een particuliere culturele ontmoetingsplek van 300 m2 in Amsterdam centrum waar wij ons met onze cultuureducatie programma’s met name richtten op volwassenen, scholen, kinderen, jongeren en studenten. Binnen mijn initiatieven Ateliers Westerdok en de Kinderakademie heb ik veel kunstprogramma’s zelf ontwikkeld en uitgevoerd voor allerhande doelgroepen. Mijn bijzondere expertise en passie ligt bij het stimuleren van creativiteit en verbeelding bij kinderen, jongeren en studenten. Daarbij werkte en werk ik voor talloze publieke organisaties en scholen, van basisscholen tot middelbare en HBO scholen. Als gevolg van de Corona sluitingen, waarin ik als ongesubsidieerde instelling buiten de boot viel van  steunpakketten ben ik genoodzaakt te stoppen met Ateliers Westerdok en de Kinderakademie.

 

Eén van de projecten die ik heb geïnitieerd op het Westerdok in Amsterdam is het community project Inheemse Exoten tussen 2015 en 2019. Hierin werd een nieuwe invulling ontwikkeld voor het Westerdoksplein met en voor de buurt. De pijlers Groen, Spelen en Kunst vormden het uitgangspunt voor deze invulling. Voor de pijler Kunst was door mij een ontwerp gemaakt van een oorspronkelijk werk van een kind om deze in het totaalontwerp een plek geven. Hoewel het overgrote deel van de invulling van het Westerdoksplein is uitgevoerd, is helaas dit kunstwerk niet uitgevoerd.

 

Mijn missie is om de bijzondere kwaliteit van het kinderhandschrift een volwaardige plek in de kunstwereld te geven en een plek in de openbare ruimte op te eisen.

 

Naam:Sanne Verdult
Plaats:Lochem
Emailadres:sanneverdult@gmail.com
Telefoonnummer:
website:
By Sitework sitework icon