Over ons

 

 

Francine van den Heuvell, voorzitter 06 30715874

Lucy Peters, secretaris,  06  40937554

Gerrit van Dijk, penningmeester , 0573 256760

Ina Eggink, projectcoördinator, 06 38616221

Anneke Guichelaar, 2e secretaris, 0573 840188

 

 

Bestuursleden werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis, Stichting Kunst Initiatief Lochem ontvangt geen subsidie van de gemeente Lochem of van andere overheidsinstellingen. De kosten van de kunstroute worden gedekt uit bijdragen van de deelnemers en sponsoring.

Wegens vertrek van onze penningmeester is er voor het volgende seizoen een vacature ontstaan. Als u belangstelling hebt nodigen wij u van harte uit contact met een van de bestuursleden op te nemen voor meer informatie over het takenpakket.