Voorafgaand aan de nieuwe handelwijze

Met onze nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat ook in 2021 de Kunstroute Lochem niet meer op dezelfde manier kan plaatsvinden zoals we dat in de afgelopen 20 jaren gewend waren. Via die nieuwsbrief hebben we voormalige deelnemers gevraagd om ideeën over een eventuele nieuwe opzet kenbaar te maken. De verkregen reacties (met dank aan de inzenders) hebben we zorgvuldig bestudeerd en hebben geleid tot een enigszins afgeslankte vorm van de route, die geheel digitaal zal worden aangeboden. We kunnen exposities dan zowel op fysieke locaties laten plaatsvinden als digitaal. Locatiehouders kunnen zelf aangeven of ze bezoekers ter plaatse kunnen/willen ontvangen; op afspraak of spontaan, rekening houdend met geldende RIVM-maatregelen. De “nieuwe jas” gaat weliswaar echt aan met de Paasdagen 2021, 4 en 5 april a.s. maar blijft dan het gehele kalenderjaar actief. Dat biedt bezoekers de gelegenheid ook na de Paasdagen contact te leggen met kunstenaars. Ook kunnen deelnemers via ieders eigen pagina regelmatig berichten over hun Lochemse kunst verversen en toevoegen. 

De voornaamste veranderingen zijn:

  • de route zal inclusief routekaart geheel online te zien zijn
  • er komen geen aparte (papieren) routeboekjes of posters
  • de presentatie van beeldmateriaal wordt uitgebreid met videofilmpjes van de kunstenaars
  • de website blijft het gehele kalenderjaar 2021 actief
  • deelname is exclusief voor Lochemse kunstenaars
  • de deelnemersbijdrage is € 25,=