Nieuwe voorwaarden deelname 2021

Het bestuur heeft reacties van oud-deelnemers gewogen en naast de nieuwe vorm ook besloten de voorwaarden aan te scherpen. Zie ook onze informatie op de homepage.

  • De kunstroute is alleen toegankelijk voor kunstenaars uit de gemeente Lochem.
  • Kunstenaars, beroepsmatig, amateur of autodidact, kunnen door het bestuur worden gevraagd naar hun vaktechnische achtergrond.
  • De contactpersoon van groepslocaties wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van tentoongestelde werken en presentatie ervan.
  • De deelnemersbijdrage is € 25,= en geldt voor het gehele kalenderjaar.
  • De website blijft het gehele jaar actief en biedt kunstenaars de mogelijkheid om hun werk gedurende het jaar te verversen of aan te passen.
  • Door volledige digitalisering is het mogelijk om bezoek van kunstliefhebbers aan te passen aan de actualiteit van RIVM-maatregelen. De naleving ervan wordt door deelnemers zelf bepaald (wel/niet op afspraak).