Nieuw bestuur Stichting Kunstinitiatief Lochem

Op 9 juni 2021 zijn Francine van den Heuvell, Ina Eggink, Anneke Guichelaar en Lucy Peters afgetreden als bestuursleden van SKIL. Om uiteenlopende redenen hebben zij hun functies neergelegd en zijn wij verheugd u kennis te laten maken met onze vervangers.

Dat zijn Astrid Bakkum, Marieken Nieuwdorp en Marjan Nagtegaal. George Udcoff zal als penningmeester aanblijven. Zij zijn in de bestuursvergadering van woensdag 9 juni benoemd en aangesteld voor een periode van 3 jaar. Over de uiteindelijke taakverdeling binnen het nieuwe bestuur zult u van hen later horen.
Het nieuwe bestuur zal ingewerkt worden door de oudgedienden en zal van zich laten horen bij de vooraankondiging van de Kunstroute 2022.

Wij bedanken Francine, Ina, Anneke en Lucy voor hun jarenlange enthousiaste inzet en wensen de nieuwe bestuursleden succes toe in de komende jaren.

Met een hartelijke groet, 
alle bestuursleden Stichting Kunst Initiatief Lochem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.